Kotlíkové dotace už jen na chvíli. Pak hrozí pokuty

Daikin

20.09.2021

Markéta Rejmonová

Ministerstvo životního prostředí představilo plán pokračování kotlíkových dotací. Na výměnu starých neekologických kotlů má jít dalších 5,5 miliardy korun, konkrétně nízkopříjmovým domácnostem. Výrobce Daikin odpovídá na rostoucí poptávku po tepelných čerpadlech novým monoblokovým tepelným čerpadlem (bez vnitřní jednotky) Altherma 3 M. Je cenově velmi výhodné a hodí se právě do rekonstrukcí, kde je potřeba šetřit místem.

Ročně u nás přibývají desítky tisíc tepelných čerpadel

Zájem domácností o dotace na fotovoltaiku, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo kotle na biomasu rok od roku roste. Ukazují to data z obou dotačních programů, které mají domácnosti na pořízení obnovitelných zdrojů v tuto chvíli k dispozici. Celkový roční počet žádostí o dotace v Nové zelené úsporám a takzvaných kotlíkových dotacích za poslední tři roky narostl z 20 na 66 tisíc, tj. víc než na trojnásobek.[1]

Tento zájem je poháněn nejen dotacemi, ale také zpřísňující se legislativou, která ukládá, aby všechny nové stavby včetně rodinných domů splňovaly kritéria pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.[2] Jde hlavně o zvýšení tepelné izolace budovy a zároveň omezení primární NEobnovitelné energie, tedy nutné zvýšení energie z obnovitelných zdrojů.

Loni bylo v České republice instalováno 24 124 tepelných čerpadel, z toho 94 % typu vzduch/voda.[3] V našich klimatických podmínkách je tento typ čerpadla přirozenou a dobrou volbou. „Dnešní tepelná čerpadla fungují spolehlivě a s minimálním spínáním záložního zdroje energie i při venkovních teplotách kolem −25 °C. Jsou vhodná nejen do novostaveb, ale i do rekonstrukcí. Třeba vysokoteplotní tepelná čerpadla je možné napojit na stávávající rozvody topení v domě, protože dokážou zajistit 70 °C teplou topnou vodu i při −15 °C pouze kompresorem, a nemusí se tedy nic měnit. Tepelným čerpadlem můžete zajistit i ohřev teplé vody pro potřeby domácnosti nebo chlazení v parném létě,“ uvádí Vladimír Macháček zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků Daikin.

Kotlíkové dotace pokračují, ale jen do září příštího roku! Nenechávejte výměnu starého kotle na poslední chvíli

Domácnosti měly na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění 10 let. O dotace bude možné žádat už jen do 1. 9. 2022, což je termín, od kdy je podle Zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle nesplňující 3. nebo vyšší emisní třídu dle ČSN EN 303-5 (kotle na pevná paliva). Při nedodržení tohoto termínu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Pokud výměnu nestihnete včas, třeba proto, že instalační firmy měly plné ruce práce, může vás podaná žádost o kotlíkovou dotaci od pokuty zachránit.

Příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022. Dotaci je možné uplatnit i zpětně, tedy na zdroje vyměněné po 1. 1. 2021. Nicméně reálně bude možné žádosti podávat vlastně jen osm měsíců.

Nově kotlíkové dotace podporují i výměny kotlů v bytových domech a trvale obývaných rekreačních objektech. Prostředky bude možné vyplácet i zálohově, tedy před samotným nákupem nového zdroje vytápění. Podání žádosti bude jednodušší.  

Kotlíkové dotace se soustředí na nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat až 95% úhradu nákladů. Ostatní domácnosti mohou žádat o dotaci na výměnu zdroje tepla také, z programu Nová zelená úsporám (s maximálně 50% podporou a s možností kombinovat s dalšími opatřeními). MŽP očekává, že se díky těmto dvěma dotačním programům podaří nahradit dalších 150 000 kotlů. Zajímavou možností, která nabízí spolehlivý provoz a dlouhodobou úsporu provozních nákladů, je náhrada právě za tepelné čerpadlo.

Trendy v oblasti tepelných čerpadel

Dlouhodobě se výrobci tepelných čerpadel snaží o zvýšení energetické účinnosti svých zařízení a také rozsahu spolehlivého fungování s ohledem na venkovní teploty. Nově však odstartoval závod i v designu, chytrém ovládání a zmenšování.

Výhodnou alternativou zejména pro stavby, v nichž nechcete nebo nemůžete zbytečně plýtvat prostorem, je tzv. monoblokové čerpadlo, kdy je kompresor i chladivový obvod umístěn v kompaktní venkovní jednotce, takže doma už žádnou vnitřní jednotku nepotřebujete. Toto tepelné čerpadlo můžete napojit rovnou na vnitřní systém vytápění – buď na podlahové topení nebo konvektory, případně na zásobník pro ohřev teplé vody (boiler).

Daikin Altherma 3 M je první monoblok Daikin třetí generace, který se může pochlubit novým designem, nižší hlučností a ekologičtějším chladivem R-32. Samozřejmostí je intuitivní ovladač, který získal řadu ocenění za design, nebo možnost ovládání prostřednictvím aplikace ve vašem chytrém telefonu.Cena tohoto tepelného čerpadla včetně montáže a DPH se pohybuje od 180 000 Kč. Dotace (v maximální výši 130 000 Kč) tak pokryje převážnou část nákladů spojených s pořízením tohoto čerpadla.


[1] TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE z 10. března 2021

[2] http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-04/nova-vyhlaska-o-energeticke-narocnosti-budov-plati-od-1-zari-2020/

[3] https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/19284-tepelna-cerpadla-v-letech-1981-2019-druhy-vyvoj-prodeje-vykony-tepelne-faktory

Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a ve Velké Británii).

Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů.

V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

https://www.daikin.cz/
Markéta Rejmonová

© doblogoo s.r.o. [čti: doblogů]