Pořiďte si tepelné čerpadlo do začátku topné sezony

Daikin

27.07.2020

Markéta Rejmonová

Topná sezóna začíná už 1. září. Když už musíte topit, dělá se výměna zdroje vytápění obtížně. Pokud tedy právě přemýšlíte, jak ještě letos zajistit vytápění domu, které bude ekologické, spolehlivé a jeho provoz finančně nenáročný, ideální řešení představuje tepelné čerpadlo. Můžete jím nahradit i stávající málo úsporný kotel bez nutnosti výměny celé vytápěcí soustavy. Do konce roku vám navíc na pořízení či instalaci tepelného čerpadla může významně přispět stát díky programu kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám.

Pozn.: U fotografií prosím uvádějte jako zdroj Daikin.

Silným argumentem pro pořízení tepelného čerpadla je nejen úspornost a ekologičnost, ale také spolehlivost, snadná obsluha a nenáročná údržba. Kromě tepla přitom zajistí také ohřev vody nebo chlazení. „Pokud se rozhodnete si tepelné čerpadlo pořídit, od objednávky po instalaci a spuštění budete čekat zhruba 4 týdny, takže to do prvních chladných dnů určitě stihnete,“ říká Vladimír Macháček, zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků společnosti Daikin.

Víte, že?

Přechod od kotle k tepelnému čerpadlu znamená změnu na zcela ekologické řešení. Již není spalováno žádné palivo ani plyn a energie se získává obnovitelným způsobem. Tepelná čerpadla obecně snižují emise COo 70 %!

Obnovitelné zdroje

Na jakém principu tepelné čerpadlo pracuje? Odebírá teplo z okolního prostředí a využívá je k vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení. „Okolním prostředím“ a tedy zdrojem tepla může být vzduch, voda či země. Jednotlivé typy tepelných čerpadel se dále rozlišují podle způsobu, jakým se odebrané teplo dostává do objektu – zda prostřednictvím ohřátého vzduchu nebo vody. V praxi se tak setkáme s těmito typy tepelných čerpadel: země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch (což je vlastně klimatizace). 

Teplo ze vzduchu

Nejrozšířenější jsou v našich zeměpisných šířkách tepelná čerpadla typu vzduch-voda, a to díky dostupnosti zdroje, snadné instalaci i panujícím klimatickým podmínkám zajišťujícím spolehlivou funkčnost bez ohledu na roční období. Ta je zajištěna až do teplot -15 °C. Klesnou-li teploty pod tuto hodnotu, vytápění nebo ohřev vody zajišťuje obvykle záložní elektrický zdroj. „Dnes už ale máme v nabídce i tepelná čerpadla, která fungují spolehlivě až do venkovních teplot -28 °C, a omezují tak spínání záložního elektrického ohřevu na minimum,“ doplňuje Vladimír Macháček.

TIP: Daikin Altherma 3 H HT

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 H HT je výjimečné zejména díky speciálnímu kompresoru. Vyspělý kompresor s plynulou regulací výkonu je navržen speciálně pro vytápění, dodává vodu o teplotě 70 °C i při venkovní teplotě -15 °C. Čerpadlo tak dokáže nahradit tradiční kotel a umožňuje připojení na stávající topné rozvody bez nutnosti jakýchkoliv dalších změn vytápěcího systému. Díky tomu je Altherma 3 H HT vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Dalším specifikem je skutečnost, že dokáže pracovat i v extrémních mrazech. Dostatečný topný výkon a ohřev teplé vody totiž zajistí i při venkovních teplotách vzduchu do -28 °C!

Energie z vody či země

Obecně vyšší účinnost než typy čerpající energii ze vzduchu nabízejí tepelná čerpadla využívající vodu. Vodní zdroje, kterými může být studna nebo potok, nejsou však u všech rodinných domů k dispozici, také instalace tohoto typu tepelného čerpadla je o něco náročnější, stejně jako schvalovací proces ze strany úřadů.

Téměř neměnnou účinnost v průběhu celého roku pak nabízejí typy země-voda. Jsou však také technicky i finančně poměrně náročné. Vyšší nároky kladou jak na instalaci, tak na venkovní prostor. Využívají totiž plošné zemní kolektory nebo vrty do země. Odebíráním energie pod povrchem země je nicméně zajištěna vysoká spolehlivost geotermálních čerpadel i v nejchladnějších klimatických podmínkách, neboť teplota pod zemí zůstává stabilní po celý rok.

TIP: Daikin Altherma 3 Geo

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 Geo pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody nabízí poměrně snadnou a rychlou instalaci a díky plynulé regulaci výkonu již od 1 kW zajistí vašemu domu konstantně nízké náklady na energie bez ohledu na venkovní teploty či panující roční období. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou integrovány v jedné vnitřní jednotce, která vyžaduje méně než 1 mužitné plochy.

Jak využít dotace

Pokud stavíte nebo rekonstruujete a uvažujete o tepelném čerpadle, neváhejte. „Ještě je možné řešit příspěvek na tepelné čerpadlo z různých dotačních programů (Nová zelená úsporám, kotlíkové dotace). Je však dobré se o konkrétních možnostech informovat na daném Krajském úřadě,“ vysvětluje David Mikulenka, z firmy Dekama Trade, která se vyřizováním těchto žádostí zabývá.

Ceny základních řešení v případě tepelného čerpadla vzduch-voda začínají už na částkách kolem 170 000 Kč včetně daně a návratnost investice je v průměru 7 let. Seznam výrobků Daikin, na které se dotace vztahují, najdete na www.daikin.cz. Na tepelná čerpadla přitom společnost poskytuje záruku 7 let.

Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a ve Velké Británii).

Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů.

V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

https://www.daikin.cz/
Markéta Rejmonová

© doblogoo s.r.o. [čti: doblogů]