Montáž oken s PVC profily Deceuninck

Deceuninck

03.01.2022

Markéta Rejmonová

Montáž oken, ať už jde o jejich výměnu během rekonstrukce, nebo instalaci v novostavbě, je dobré svěřit odborníkům. Dobře provedená montáž oken totiž zaručí, že okna budou dlouho a řádně plnit svou funkci. Různé konstrukce vyžadují trochu jiný přístup, proto neexistuje jeden postup, který by byl vhodný za všech okolností a ve všech budovách. Na druhou stranu se v praxi setkáváme i s mnoha nešvary ze strany montážních firem, které pak mají na výsledek a tím i na výkon oken neblahý vliv.

Štěstí přeje připraveným

Základním předpokladem úspěchu je dostatečná příprava. Dokumentace (nejlépe od projektanta) by měla zahrnovat i řešení tzv. připojovací spáry, což je oblast mezi rámem okna a zdí (tzv. ostěním), a to po celém svém obvodu, tedy i v parapetní části.

U menších projektů, jako je výměna oken v bytě či rodinném domě, se nám ale do projektové dokumentace investovat dost často nechce. V takovém případě je fajn vyjasnit si detaily montáže alespoň s potenciálním dodavatelem oken. Určitě pomůže, když dodavateli nafotíte současný stav oken a dveří třeba jen mobilním telefonem (celkový pohled z interiéru a exteriéru, detail ostění s rámem z interiéru a exteriéru). Tyto podklady by měly stačit k tomu, aby byl dodavatel schopen navrhnout nejvhodnější způsob řešení napojení rámu okna/dveří na ostění.

U novostaveb je zase dobré si kromě projektové dokumentace pohlídat třeba i zedníky, aby příprava okenního či dveřního otvoru byla co nejlepší s ohledem na použité stavební materiály. U hladkého betonu není co řešit, ale třeba výrobci cihel vždy doporučují, jak s konkrétním materiálem pracovat.

Jiné je to u klasických plných cihel, jiné u těch dutých, které mají navíc většinou i zakončovací „zámky“ a nevytváří tak ideální rovný povrch pro kotvení okna. V takových případech je dobré nešetřit a využít speciální zakončovací cihly pro lemování otvorových výplní, nebo nerovnosti dozdít. I kotvení oken do těchto dutých cihel má svá pravidla, která zkušení montážníci od prověřených dodavatelů oken znají.

Uzávěry připojovací spáry – montáž „na pásky“ ano, nebo ne?

Montáž s využitím tzv. pásek (parotěsnou interiérovou a paropropustnou, ale zároveň voděodolnou exteriérovou páskou) je o něco dražší. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco u novostaveb se tato metoda vyplatí (vhodná je zejména u tzv. předsazené montáže[1]), u rekonstrukcí (tedy výměny oken) bývá obtížné správný technologický postup aplikace pásek dodržet a nemá to tedy vždy smysl. Proto existují jiné typy uzávěrů např. komprimované pásky, tmely atd.

„Provést montáž oken pouze s použitím montážní pěny a k tomu odložit navazující stavební práce (např. zateplení ostění), je snad tím nejhorším řešením. Montážní pěna na vzduchu rychle degraduje a neplní už pak dobře svou funkci,“ upozorňuje na obvyklý nešvar Richard Vácha, technik společnosti Deceuninck.

Jak připravit dům pro montážní firmu?

V neposlední řadě je důležitá příprava před samotnou montáží. Zvenku i zevnitř potřebují montážníci dobrý přístup k oknu. Venku to znamená zajistit příjezdovou cestu i dostatečný prostor pro lešení nebo těžkou techniku pro případ, že by se velkoformátová okna osazovala zvenčí jeřábem. Uvnitř je zase dobré podlahu kolem okna a cestu k němu pokrýt kartonem a vůbec zakrýt, co se dá, aby nábytek nebyl zbytečně zaprášený. Skoro jako při malování.

Na co si dát při montáži oken a dveří pozor?

1.         Demontáž starého okna (v případě rekonstrukce)

Řemeslníci ze specializované firmy odstraní staré okno. Pokud při bourání vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit a ostění vyrovnat, aby mohla být připojovací spára (prostor mezi rámem okna a ostěním) správně utěsněna. Nepodceňujte zpevnění a vyrovnání ostění i za cenu, že okna nebudou namontována v jeden den!

2.         Osazení okna do otvoru a jeho ukotvení

Řemeslníci osadí okno do připraveného stavebního otvoru a s pomocí vodováhy a klínů ho vyrovnají do správné polohy. Umístí nosné a distanční podložky. Následně rám okna do otvoru upevní pomocí kotvicího materiálu[2]. Správné provedení má přitom zásadní význam pro bezchybnou funkčnost (těsnost okna, plynulou manipulaci s křídlem atd.) a dlouhou životnost oken.

3.         Aplikace uzávěrů připojovací spáry

Pokud je zvolena montáž „na pásky“, montéři si musí pohlídat, že na interiérové a exteriérové straně je správná páska – parotěsná z vnitřní strany a voděodolná z vnější strany (pásky jsou obvykle popsané). V případě použití tzv. komprimační expanzní pásky musí ověřit, zda správná část pásky směřuje do interiéru.

4.         Parapety

Parapety často podceňujeme, ale výsledkem nedostatečně či nevhodně řešené tepelné izolace je tepelný most pod parapetní částí okna a promrzání v této části během zimních měsíců nebo dokonce zatečení do interiéru. Již při návrhu montáže okna je třeba zvolit vhodné řešení pro konkrétní případ tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace spodní připojovací spáry a samozřejmě hydroizolace.

Výška podkladového profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace, hydroizolace a byl zajištěn minimální spád horní plochy parapetu od okna. 

Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsný uzávěr. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období.

Přesah přední hrany vnějšího parapetu přes líc omítky musí být minimálně 30 mm a doporučený sklon by měl být více než 3°. Ukončení parapetu na bocích do ostění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody pod parapet a poruchám fasády. Je třeba také myslet na tepelnou roztažnost parapetu[3].

Speciální podkladové profily se používají také u všech dveří a oken, která sahají až na zem a mohlo by tak docházet k nežádoucímu ochlazování podlahy a kondenzaci vzdušné vlhkosti v těchto místech. I tyto podkladové profily umožňují napojení hydroizolace.

5.         Finální zednické zapravení

Před finálním zednickým zapravením se kontroluje dotěsnění uzávěru připojovací spáry v místě kotvicích prvků. Spáry by měly být utěsněny vhodným tmelem.

Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami (nebo vhodným tmelem), které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

6.         Instalace kliček a seřízení oken

Po nasazení okenních křídel montážní firma nainstaluje okapničky a všechny kličky a zkontroluje, že všechno funguje, jak má. Okenní křídla seřídí tak, aby šla hladce otevřít a zavřít.

7.         Odstranění ochranných fólií

Po hrubém závěrečném úklidu by montážní firma měla strhnout i ochranné fólie z rámů a křídel oken. Je to lepší pro kontrolu výrobku před podepsáním předávacího protokolu. Pokud bychom si ochranné pásky sundávali sami, např. až po vymalování, a zjistili bychom nějaké závažné poškození profilu, bude už reklamace obtížnější. Ochranné fólie by stejně na okně neměly být déle než tři měsíce, protože pak už mohou jít velmi špatně sundat.

Výroba oken je výroba zakázková a pokud už si zvolíme kvalitní profil s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi – např. právě Elegant a k tomu dobré zasklení, byla by škoda výkon oken zmařit špatně provedenou montáží.


[1] Při předsazené montáži se okno osazuje před nosné zdivo do jedné roviny se zateplením fasády. Zejména u moderních staveb to vypadá lépe, než když je okno zapuštěno hluboce v zateplení.

[2] Umístění a vzdálenost kotvicích bodů uvádí norma ČSN 74 6077.

[3] U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet. U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu.

Deceuninck Group
Společnost Deceuninck byla založena v roce 1937. Dnes patří mezi 3 největší výrobce PVC a kompozitních profilů pro okna a dveře. Centrála sídlí v belgickém Hooglede-Gits. Deceuninck má 17 výrobních závodů, 21 skladů a distribučních center, která zajišťují servis a rychlou dodávku zákazníkům. Společnost se zaměřuje na spolehlivost, inovace a udržitelnost. Je kótována na bruselské burze Euronext („DECB“).

Deceuninck, spol. s r. o.
Česká pobočka byla založena roku 1993. Už přes 30 let tedy úspěšně působí na českém, slovenském a maďarském trhu. Zajišťuje zde prodej, marketing, technickou podporu a zákaznický servis profilových systémů Deceuninck i stavebních systémů, jako jsou terasy z kompozitního materiálu Twinson či hliníkové fasádní obklady Premium.

https://www.deceuninck.cz/
Markéta Rejmonová

© doblogoo s.r.o. [čti: doblogů]

Nastavení cookies