Startuje Nová zelená úsporám a podporuje i klimatizace

Daikin

22.09.2021

Markéta Rejmonová

Od 12. října 2021 startuje příjem žádostí dotačního programu Nová zelená úsporám, který přináší hned několik novinek: podporu výměny kotlů i v bytových domech a trvale obývaných rekreačních objektech nebo podporu pro tepelná čerpadla vzduch-vzduch (tj. klimatizace, pokud jsou navržené pro vytápění). Výrobce Daikin doporučuje pro toto využití model klimatizace Perfera. Nezávislá studie společnosti EkoWATT navíc potvrdila, že tato klimatizace může být jediným a dostatečným zdrojem tepla v rodinném domě.

Zatímco kotlíkové dotace se už budou soustředit jen na nízkopříjmové skupiny obyvatel, v další vlně Nové zelené úsporám může o podporu žádat každý. Startuje právě teď a je v ní zatím 39 miliard korun na podporu opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti obytných budov. Podporuje tedy jak rekonstrukce starších objektů, tak výstavbu nových. Mezi nově dotovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění nebo výstavba infrastruktury pro elektromobilitu.

Jaká je výše podpory u výměny zdroje tepla?

U rodinných domů dosáhnete nejvyšší podpory tepelným čerpadlem:

  • pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody a s připojením na FV systém – až 140 000 Kč,
  • bez fotovoltaiky 100 000 Kč
  • a bez ohřevu teplé užitkové vody, čili jen k vytápění, 80 000 Kč.

100 000 Kč státní podpory můžete získat i na nový kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet. Následuje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, což je vlastně pevně zabudovaná, tzv. splitová, klimatizace (60 000 Kč). U bytových domů je ve všech těchto případech podpora na jednu bytovou jednotku 18–40 000 Kč.

Klimatizace zvládne vytopit celý rodinný dům

Ještě před tím, než byly splitové klimatizace mezi výrobky podporované NZÚ vůbec zařazeny, nechala si společnost Daikin zpracovat nezávislou studii, zda a za jakých podmínek mohou být tyto klimatizace plnohodnotným zdrojem tepla v rodinném domě. Studie zpracovaná společností EkoWATT nejen potvrdila, že klimatizace skutečně mohou být jediným a dostatečným zdrojem vytápění pasivního rodinného domu, ale že v našich zeměpisných šířkách mohou emisně konkurovat i kotlům na zemní plyn a v kombinaci s odběrem certifikované zelené elektřiny potom i využití biomasy. Jsou tak jednoznačným přínosem při snižování emisní zátěže systémů vytápění.

Perfera optimalizovaná pro vytápění

Některé modely klimatizací Daikin jsou přímo optimalizované pro vytápění. Například nová nástěnná i parapetní jednotka Perfera se může pochlubit hodnotami SEER až 8,65 a SCOP až 5,1. To je nejlepší výkonnost v této třídě s celoroční účinností při chlazení i vytápění až A+++ a nižšími provozními náklady. Kromě posíleného topného výkonu disponují jednotky Perfera také funkcí rychlého ohřevu prostoru, podlahy či simulací pocitu sálavého tepla.

Jak na dotace? Hlavně nezapomeňte nafotit původní stav

Dotace z programu Nová zelená úsporám jsou vypláceny vždy až po instalaci nového zdroje vytápění, výměně oken, zateplení atd. Není možné zálohové čerpání. Postup získání dotace je však velmi jednoduchý. Vše je popsáno na webu NZÚ, kde také najdete ke stažení dokumenty potřebné pro žádost. Důležité je mít dobře zdokumentován výchozí stav – včetně fotografií a revizních zpráv.

Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a ve Velké Británii).

Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů.

V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

https://www.daikin.cz/
Markéta Rejmonová

© doblogoo s.r.o. [čti: doblogů]

Nastavení cookies